<< Uutiset

Kuukauden vapaaehtoistehtävä

14.03.2017

Kuukauden vapaaehtoistehtävänä on zempparitoiminta!

Mitä zempparitoiminta on?
Zempparitoiminta on vapaaehtoista tukihenkilötoimintaa, jossa vapaaehtoinen, turvallinen aikuinen ja nuori viettävät aikaa yhdessä. Vapaaehtoinen saa tehtävään koulutuksen ja tukea toiminnan aikana Nuorten Palvelu ry:n tiimiltä. Zempparina toimimiseen riittävät omat perustiedot ja -taidot.

Mitä zemppari tekee?
Zemppari auttaa, tukee ja kannustaa nuorta arjen haasteissa. Zempparitapaamiset koostuvat nuoren omista toiveista ja tavoitteiden pohjalta yhdessä mietityistä asioista. Tapaamiset eivät tarvitse olla aina tekemistä, jo pelkällä yhdessäololla pystytään vahvistamaan nuorta sisäisesti ja ulkoisesti. Vapaaehtoinen zemppari tapaa nuorta kasvotusten tai verkossa.

Jokainen zempparisuhde on omannäköisensä prosessi, jolla on alku, keskiväli ja loppu. Alussa on tärkeää luoda luottamus nuoreen. Luottamuksen kasvaessa nuori pystyy kertomaan omat murheensa turvalliselle aikuiselle. Zempparitapaamisten lopputuloksena nuorelle jää työkaluja ja ituja jatkaa elämäänsä. Zempparisuhteet kestävät tavallisesti 3-6 kk kerrallaan. Niitä jatketaan tarvittaessa.Nuorten Palvelun yhteystiedot

Järjestöagentti Heidi Kirkonpelto, Zempparitoiminnan -koordinointi
+358 40 487 4683 tai heidi.kirkonpelto@nuortenpalvelu.fi

Nuorisoagentti Helmi Korhonen, Verkkozemppari -toiminta
+358 400 231 693 tai helmi.korhonen@nuortenpalvelu.fi

Iisalmen nuorisotuki ry Anni Kurki, Etsivä nuorisotyö
+358 50 441 8298 tai anni.kurki@intry.fi