<< Uutiset

Maksuttomia muisti-infoja vapaaehtoisille

21.08.2017

Kymenlaakson Muistiluotsi työntekijöitä voit pyytää tuomaan muisti-infoa järjestössäsi tai yhteisössäsi toimiville vapaaehtoisille tai vertaisohjaajille jotka toiminnassaan kohtaavat muistisairauteen sairastuneita ihmisiä. Muisti-infot on rakennettu tuomaan tietoa TunteVan keinoin sekä tukea vapaaehtoistoimintaa.

Kaikki muistiluotsityöntekijät ovat käyneet TunteVa -koulutuksen. TunteVa on tunnetason vuorovaikutusta, muistisairaan ihmisen arvostamista ja vahvistamista empatian ja yhteisöllisyyden keinoin. TunteVan idea on, että muistisairasta ihmistä vahvistetaan hänen omien mielikuviensa avulla. Se tapahtuu niin, että vapaaehtoinen, omainen tai hoitaja "kulkee rinnalla" keskustellen ja myötäeläen siinä todellisuudessa, ajassa ja paikassa, jossa muistisairas ihminen kokee olevansa sillä hetkellä. Muisti-infoissa tuomme esimerkein keinoja kohtaamiseen.

Muisti-infot ovat vapaaehtois- ja vertaistoimijoille maksuttomia n. 1,5 – 3h kestäviä koulutustilaisuuksia. Tuomme tullessamme materiaalia ja tietoa! Lisätietoja p. 040 523 9697.

Linkki Muistiliiton sivulle