<< Uutiset

Keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti

22.09.2016

Palveleva puhelin tarjoaa yhteyden ihmiseen, joka ottaa toisen vakavasti, pyrkii kuuntelemaan ja ymmärtämään häntä. Päivystäjät ovat tehtävään koulutettuja vapaaehtoisia tai kirkon työntekijöitä. He ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen.

Palvelevassa puhelimessa käytetään vain sellaisia laitteita ja teknisiä järjestelyjä, joissa yhteydenottajaa ei voi tunnistaa. Päivystäjän näkökulma: "Yksinäisyys on soittojen keskeinen aihe. Monella soittajalla ei ole ketään muuta kelle soittaa."

Kirkon palvelevan puhelimen vapaaehtoinen työntekijä auttaa rikkomaan yksinäisyyden muuria. Kevään 2017 koulutukset järjestetään 22.3.-3.5. keskiviikkona klo 18-20.

Palvelevan puhelimen päivystäjiksi kutsutaan vapaaehtoisia tasapainoisia aikuisia, jotka haluavat kuunnella ja auttaa toisia ihmisiä. Koulutus- ja ammattitaustat voivat olla erilaisia. Päivystäjä toimii osana Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. Hänen tulee olla lojaali kirkon tunnustusta ja sen toimintaa kohtaan ja olla avoin suhtautuminen kaikenlaisiin keskustelunaiheisiin.

Haluaisitko päivystäjäksi?
Lue lisää uusimmasta Risteys-lehdestä